Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

„Podkarpackie Inicjatywy Lokalne" - edycja 2024 – ogłoszenie naboru

Trzy organizacje z terenu województwa podkarpackiego: Fundacja Przestrzeń Lokalna, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” sięgnęły po środki w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2024-2026”. Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności oraz promocja aktywnych postaw społecznych z zakresu realizacji oddolnych i partycypacyjnych inicjatyw w woj. podkarpackim.

W 2024 roku na inicjatywy lokalne, czyli zadania publiczne mieszczące się w katalogu sfer działalności pożytku publicznego wymienione w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie zaplanowaliśmy przeznaczyć 240 000,00 złotych.

O grant mogą ubiegać się:

 1. Młoda organizacja pozarządowa – organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony
  w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej
  niż 60 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód
  takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 50 tys. zł.
 2. Grupa nieformalna – nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać
  się o wsparcie realizacji  lokalnego  przedsięwzięcia  mieszczącego  się  w  sferze  zadań  publicznych  określonej  w  art.  4 UoDPPioW wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. patronem).


W roku 2024 przewidziane zostały cztery ścieżki realizacji inicjatyw:

I ścieżka - „Oddolne inicjatywy mieszkańców” – lokalne przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej. Wysokość dotacji do 5000,00 zł

II ścieżka – „Ścieżka rozwoju dla młodych organizacji „Plan Rozwoju Organizacji”. Wysokość dotacji do 10 000,00 zł

III ścieżka – „Inicjatywy Animacyjne” – lokalne przedsięwzięcia pobudzające środowiska lokalne, w tym budowanie partnerstw wielosektorowych na rzecz wspólnego działania. Wysokość dotacji do 6000,00 zł

IV ścieżka – „Misja Specjalna” – przedsięwzięcia na rzecz lokalnych społeczności, których celem jest realizacja jej bieżących potrzeb. Tematem przewodnim w roku 2024 będzie: „Sztuka Przetrwania”. Wysokość dotacji do 3000,00 zł.

Nabór do Konkursu w roku 2024 rozpoczyna się z dniem 20 kwietnia i trwać będzie do 13 maja. Nabór odbędzie się w nowej formule. Od 2024 roku wniosek składa się z dwóch części:

 

 1. Formularza wniosku (fiszki projektowej) określającej – dane wnioskodawcy, cel działania, obszar, rezultaty, budżet;
 2. Krótkiego filmu - prezentującego wnioskodawcę oraz planowaną inicjatywę. Długość filmu to maksymalnie 3 minuty.

 

Realizacja wybranych inicjatyw odbywać się będzie w terminie od 1 lipca do 30 listopada.

 

Wnioski należy składać poprzez przesłanie w wersji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poza dotacjami wnioskodawcy otrzymają wsparcie szkoleniowo – doradcze oraz eksperckie w zakresie przygotowania i realizacji lokalnych inicjatyw. Dodatkowo w ramach planowanych przez operatorów szkoleń  wnioskodawcy oraz organizacje działające na obszarze województwa podkarpackiego mogą liczyć na eksperckie doradztwo dotyczące ich bieżącego funkcjonowania.

Szczegóły oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Projektu pod adresem: www.podkarpackieinicjatywylokalne.pl w zakładce „Dokumenty projektowe”

Zasady przyznawania dotacji znajdują się w Regulaminie Projektu – „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2024-2026 – edycja 2024”.

W celu zasięgnięcia większej ilości informacji zapraszamy na powiatowe spotkania informacyjne (w formie stacjonarnej lub online), których terminy dostępne będą niebawem na stronie internetowej Projektu pod adresem: www.podkarpackieinicjatywylokalne.pl w zakładce „Spotkania informacyjne”

Więcej informacji na temat samego projektu oraz jego zasad, można uzyskać na wskazanej stronie internetowej projektu oraz osobiście lub telefonicznie u Operatorów projektu w następujących podregionach:

Fundacja Przestrzeń Lokalna: powiaty - rzeszowski, m. Rzeszów, przemyski, m. Przemyśl, sanocki, jarosławski, lubaczowski, leski i bieszczadzki; Edyta Salnikow  – koordynator; tel.: 667 048 313; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”: powiaty - niżański, leżajski, przeworski, stalowowolski, kolbuszowski, tarnobrzeski, łańcucki; Damian Zakrzewski - koordynator; tel.: 790 688 622; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;  

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”: powiaty - dębicki, jasielski, krośnieński, m. Krosno, brzozowski, strzyżowski, ropczycko-sędziszowski, mielecki; Justyna Jacek – koordynator; tel.: 668 948 983;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;


Zapraszamy!!!

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne - edycja 2024
Instrukcja opracowania filmu - załącznik nr 1 do regulaminu

Formularz wniosku – Ścieżka I "Oddolne inicjatywy mieszkańców"
Formularz wniosku – Ścieżka II "Plan rozwoju organizacji"
Formularz wniosku – Ścieżka III "Inicjatywy animacyjne"
Formularz wniosku – Ścieżka IV "Misja specjalna"

Karta oceny merytorycznej - "Oddolne inicjatywy mieszkańców"
Karta oceny merytorycznej - "Plan rozwoju organizacji"
Karta oceny merytorycznej - "Inicjatywy animacyjne"
Karta oceny merytorycznej - "Misja specjalna"

Tags
Logo Komitet do spraw Pożytku Publicznego
Logo Narodowy Instytut Wolności

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI
- CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH
NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Logo Nowe FIO
Image
Image
Image
Image

Polityka prywatności     |     Ochrona Danych Osobowych      |     Deklaracja dostępności     |     Strona archiwalna     |     Mapa strony

© 2024 Podkarpackie Inicjatywy Lokalne