Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

Informacja dla wnioskodawców PIL – Edycja 2024

W związku ze zmianą sposobu składania wniosków do Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych w roku 2024, która polegała na przesłaniu droga elektroniczną wniosków oraz filmów, Komisja Operatorów podjęła decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń do dnia 13 maja 2024 r., godz. 24:00.

Powyższe wynika z wydłużonego procesu załączania przez wnioskodawców dużych rozmiarowo filmów, a w konsekwencji przesyłania ich po pierwotnie ustalonym w Regulaminie czasie.

Biorąc pod uwagę potrzebę wyrównania szans osób, które korzystają niższej jakości łączy internetowych, a niejednokrotnie po raz pierwszy korzystały z narzędzi do transferu dużych plików, należało wydłużyć czas i umożliwić przekazanie filmów do oceny Komisji Operatorów.

Działając na korzyść Wnioskodawców, Komisja Operatorów informuje, że nie będzie odrzucać z powodów formalnych wniosków, które wpłynęły na wskazany adres mailowy w terminie do dnia 13 maja 2024 r., godz. 24:00 (przy założeniu, że spełnione zostały pozostałe kryteria formalne).

 

Zespół PIL 2024-2026

Tags
Logo Komitet do spraw Pożytku Publicznego
Logo Narodowy Instytut Wolności

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI
- CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH
NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Logo Nowe FIO
Image
Image
Image
Image

Polityka prywatności     |     Ochrona Danych Osobowych      |     Deklaracja dostępności     |     Strona archiwalna     |     Mapa strony

© 2024 Podkarpackie Inicjatywy Lokalne