Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

Wyniki oceny formalnej PIL 2024

W związku z zakończonym naborem wniosków w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”  - edycja 2024 informujemy, że wpłynęło łącznie 147 wniosków, z czego:

I ścieżka „Oddolne inicjatywy mieszkańców”: 69 wniosków

II ścieżka „Ścieżka rozwoju dla młodych organizacji „Plan Rozwoju Organizacji”: 37 wniosków

III ścieżka „Inicjatywy Animacyjne”: 32 wnioski

IV ścieżka „Misja Specjalna” – „Sztuka Przetrwania”: 9 wniosków.

Ponadto zakończona została ocena formalna.

Ostateczne listy (do pobrania poniżej) zawierają informacje na temat wniosków, które przeszły pozytywną ocenę formalną (z adnotacją „przyjęty”), warunkowo przeszły ocenę formalną            (z adnotacją „do uzupełnienia"), negatywną ocenę formalną (z adnotacją „odrzucony”).

Wnioski, które otrzymały status „przyjęty” skierowane zostały do oceny merytorycznej.
Wnioski, które otrzymały status „do uzupełnienia” skierowane będą warunkowo do oceny merytorycznej. Warunkiem podpisania umowy będzie usunięcie oczywistych omyłek i braków.

Wnioski, które otrzymały status „odrzucony” zawierają także informację o powodach odrzucenia.

Informacja o błędach i zakresie uzupełnień będzie przesyłana do wnioskodawców po ocenie merytorycznej.

Lista wniosków po ocenie formalnej dla ŚCIEŻKI NR I  Oddolne Inicjatywy Mieszkańców (OI)

Lista wniosków po ocenie formalnej dla ŚCIEŻKI NR II  Rozwój młodej organizacji(PRO)

Lista wniosków po ocenie formalnej dla ŚCIEŻKI NR III  Inicjatywy Animacyjne (IA)

Lista wniosków po ocenie formalnej dla ŚCIEŻKI NR IV Misja Specjalna (MS)

Tags
Logo Komitet do spraw Pożytku Publicznego
Logo Narodowy Instytut Wolności

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI
- CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH
NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Logo Nowe FIO
Image
Image
Image
Image

Polityka prywatności     |     Ochrona Danych Osobowych      |     Deklaracja dostępności     |     Strona archiwalna     |     Mapa strony

© 2024 Podkarpackie Inicjatywy Lokalne