Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

Ochrona danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). Dnia 10 maja 2018 r. także Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o ochronie danych osobowych.

Przywołane przepisy wprowadzają wiele zmian w zakresie ochrony danych osobowych. Jednocześnie nakazują one poinformowanie zapewnienie informacji w zakresie wszelkich operacji na danych osobowych, które przetwarza każdy z administratorów. Dlatego wypełniając zadania, wynikające z art. 13 ww. Rozporządzenia, poniżej przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

Kto jest administratorem danych osobowych?

W związku ze strukturą realizacji projektu współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:

  1. Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Zbydniów, ul. Sandomierska 210, 37-416 Zaleszany, NIP: 865 255 72 18, REGON: 180789373, KRS: 0000402564, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, ul. Rzeszowska 42, 37-400 Nisko, NIP: 602 004 47 59, REGON: 180133879, KRS: 0000257001, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon- Rozwój i Innowacja”, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, NIP: 517 026 88 79, REGON: 180338529, KRS: 0000304777, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  4. Fundacja Przestrzeń Lokalna w Błażowej, Pl. im. Ks. Adolfa Kowala 1, 36-030 Błażowa, NIP: 813 377 64 94, REGON: 369858429, KRS: 0000726002, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak się z nami kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail, wskazanej dla każdego ze współadministratorów danych osobowych.

Jak weszliśmy w posiadanie danych osobowych?

Dane osobowe, które przetwarzają współadnimistratorzy pozyskiwane są w związku z realizacją projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020”, w szczególności podczas: spotkań informacyjnych, przyjmowania wniosków od beneficjentów, kontaktów roboczych w celu udzielania wyjaśnień do realizowanego projektu lub prowadzonego naboru, naboru ekspertów do oceny wniosków itp.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej?

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), który stanowi, że „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”. Niekiedy podstawą przetwarzania jest także art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, który stanowi, że „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”.

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą:

Każdy, kogo dane osobowe przetwarzają współadministratorzy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdy ma także prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez współadministratorów danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Współadministratorzy udostępniają dane wnioskodawców ekspertom dokonującym oceny wniosków. Ponadto dane osobowe pozyskane w trakcie realizacji projektu będą udostępniane również instytucji finansującej projekt, tj.: Narodowemu Instytutowi Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – instytucji finansującej program FIO.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe pozyskane w ramach projektu, współadministratorzy będą przechowywać przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym zakończono realizację projektu, czyli do dnia 31 grudnia 2025 r., co wynika z postanowień umowy na realizację projektu.

Czy administrator przekazuje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Dotychczasowa praktyka wskazuje, że nie przekazujemy danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy administrator przetwarza dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na prawa osób, których one dotyczą?

Administrator nie przetwarza danych w powyższy sposób.

Tags
Logo Komitet do spraw Pożytku Publicznego
Logo Narodowy Instytut Wolności

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI
- CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH
NOWEFIO NA LATA 2021-2030

Logo Nowe FIO
Image
Image
Image
Image

Polityka prywatności     |     Ochrona Danych Osobowych      |     Deklaracja dostępności     |     Strona archiwalna     |     Mapa strony

© 2024 Podkarpackie Inicjatywy Lokalne